Om oss

OM OSS

Företaget

Idag har TJF Entreprenad en gedigen kundportfölj och har ansvarat för många stora och avancerade projekt. TJF har mycket nära samarbeten med flera stora husleverantörer, såsom Borohus, Västkuststugan, med flera, samt fastighetsförvaltare. Med sina samarbetspartners bygger företaget kontinuerligt upp nya områden i Stockholm med omnejd. TJF  Entreprenad har idag byggt ett hundratal hus och har ett mycket gott renommé. 

Koncernen

TJF Entreprenad AB ingår i Cyntus AB-koncernen där syskonbolagen TJF Måleri AB, Exterium Uterum & Entreprenad AB, Gröna Bygget i Sverige AB ingår. TJF:s främsta verksamhet är medel- och stora totalentreprenader av par- och radhus, styckehus men också projekt för privatkunder. Koncernen är i dag till huvuddelen ett familjeföretag där många familjemedlemmar finns representerade på olika poster, men vi är även en utvidgad familj som alla medarbetare är och känner sig delaktiga i. Omsättningen i bolagssfären är idag närmare 200 miljoner.

kunden i foKus

Vi fokuserar på att ge våra uppdragsgivare den bästa servicen

Vi startade det här företaget för att vi älskar det vi gör!

Vi ska alltid leverera högsta möjliga kvalitet och möta varje tänkbart krav från våra kunder.

Med erfarenheten och engagemanget från varje medarbetare gör vi alltid kunden nöjd och levererar ett bättre resultat av det utförda arbetet.ska

TJF Entreprenad AB ingår i bolaget Cyntus AB som är moderbolag, syster bolagen

TJF Måleri AB samt Gröna Bygget i Sverige AB där alla förekommande byggnationer samt måleri utförs, bolaget är också våtrums certifierade enligt Bkr.
Vårt team

Erfarna och skickliga hantverkare

Vårt företag består av vänliga, erfarna och mycket skickliga hantverkare.

Vi arbetar så effektivt som möjligt enligt de mest krävande standarderna och med de senaste teknikerna.